درباره ما

گروه آزمایشگاه ابر با عنوان کامل "آزمایشگاه فناوری ابر" در سال 1396 در دو بخش آزمایشگاه و گروه طراحان به وجود آمد.
ما، اینجا در آزمایشگاه ابر سعی می‌کنیم تا ایده هایی نو برای ساخت فناوری های نوین به وجود آوریم و به کمک یکدیگر پروژه هایی بسازیم تا از مشکلات جامعه بکاهیم.
پروژه های ما در زمینه ها مختلف در دو گروه آز ابر (فناوری) و طراحان ابر (گرافیک) قرار می‌گیرد. همزمان با توسعه محصولات رایگان، پروژه هایی ویژه توسعه داده شده و در فروشگاه ابر قرار گرفته اند تا از طریق فروش آن‌ها هزینه های لازم جهت ساخت و نگهداری پروژه های رایگان تامین گردیده و روز به روز بر راهکار هایمان جهت رفع نیاز های کاربران افزوده گردد.

امیدواریم در این راه ثابت قدم بمانیم.